Βλαστοκύτταρα

Μια προηγμένη ιατρική μέθοδος με αποδεδειγμένα εντυπωσιακά αποτελέσματα είναι τα βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ορθοπεδικής και της αθλητιατρικής.

Τα βλαστοκύτταρα συλλέγονται από τον ίδιο τον οργανισμό. Από τον λιπώδη ιστό παίρνουμε 0,5g με ειδικό εργαλείο βιοψίας και το υλικό μεταφέρεται στη συνέχεια στο εργαστήριο βιοτεχνολογίας για να απομονωθούν τα βλαστοκύτταρα και να ενεργοποιηθούν.

Τα ενεργοποιημένα πλέον βλαστοκύτταρα έχουν όλες εκείνες τις αναγεννητικές ιδιότητες για ενεργοποιήσουν τους χονδροβλάστες. Στη συνέχεια κάτω από αυστηρές συνθήκες αποστείρωσης γίνεται η έγχυση (γόνατο – ισχίο).

Κατόπιν αρχίζουν και εκκρίνονται όλοι οι αυξητικοί παράγοντες και ενεργοποιούν σε μεγάλο βαθμό την ανάπλαση του χόνδρου και επιτυγχάνουν την αναστολή της περαιτέρω καταστροφής του.