Η φιλοσοφία μας

Στο Athens Pain Clinic, προσπαθούμε όχι μόνο να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε τον πόνο του θεραπευόμενου, αλλά να τον βοηθήσουμε να επανέλθει και να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο δραστηριότητας.

Από την πρώτη επίσκεψη, ο ιατρός ενημερώνει τον ασθενή λεπτομερώς για την πάθησή του. Οι στόχοι και τα μέσα επίτευξής των, γίνονται αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης. Ο ασθενής φεύγοντας από το Athens Pain Clinic, θα έχει κατανοήσει για ποιο λόγο πονάει και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να αντιμετωπίσει αυτό τον πόνο και να βελτιώσει τη ζωή του.