Καρκινικός Πόνος

Εκτός της κλασικής θεραπείας του καρκινικού πόνου με συνδυασμό οπιοειδών, παρακεταμόλης, ΜΣΑΦ, τραμαδόλης, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον πόνο του καρκινοπαθούς με τεχνικές νευρόλυσης. Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου και την εντόπιση, αξιοποιούνται οι παρακάτω τεχνικές:

  • Σε πόνο στο θώρακα, λόγω καρκίνου του πνεύμονα ή οστικών μεταστάσεων, κάνουμε νευρόλυση μεσοπλεύριων νεύρων (όπως ακριβώς και σε έρπητα ζωστήρα με RF).
  • Σε κοιλιακό πόνο (από διάταση σπλάχνων και καρκίνο παγκρέατος) κάνουμε RF Ablation στα σπλαχνικά νεύρα στο ύψος του 11ου θωρακικού σπονδύλου.
  • Σε κάθε πόνο λόγω προβολής νεύρου μπορούμε να προχωρήσουμε σε νευρόλυση με RF στο επίπεδο των αισθητικών γαγγλίων των ριζών ή ακόμα και εντός του κεντρικού νευρικού συστήματος με διάλυμα αλκοόλης. Η αλκοολική νευρόλυση εντός του σπονδυλικού σωλήνα είναι μια τεχνική που μπορεί να μειώσει σημαντικά  τον καρκινικό  πόνο στη λεκάνη, την κοιλιά και τα κάτω άκρα  και την προσφέρουμε σε τελικού σταδίου ασθενείς με προσδόκιμο λιγότερο του τριμήνου. Η κύρια επιπλοκή είναι η πρόκληση διαταραχών στην ικανότητα ούρησης, χωρίς αυτό να αποτελεί τροχοπέδη για την εκτέλεση της τεχνικής σε αυτούς τους ασθενείς, καθώς η χρήση ουροκαθετήρα λύνει το πρόβλημα με ανεκτό τρόπο.