Κεφαλαλγία

Διάγνωση

Πρωτοπαθείς Κεφαλαλγίες

 • Ημικρανία

α) Ημικρανία χωρίς αύρα

β) Ημικρανία με αύρα

γ) Ημικρανίά με ημιπληγία

γ.1) Οικογενής

γ.2) Σποραδική

 • Πονοκέφαλος τάσης (συνηθέστερη μορφή)
 • Αυτόνομες τριδυμικές
 • άλλες μορφές συνδεόμενες με σεξουαλική πράξη, βήχα, σωματική άσκηση, κρύο ερέθισμα

Νευραλγίες, άτυπος προσωπικός πόνος

 • Νευραλγία Τριδύμου
 • Νευραλγία Auriculotemporal
 • Νευραλγία Γλωσσοφαρυγγικού

Δευτερογενείς Κεφαλαλγίες

 • Πονοκέφαλος μετά από τραύμα
 • Λόγω αγγειακής ανωμαλίας – βλάβης
 • Λόγω φαρμάκων ή στέρησής τους
 • Λόγω λοίμωξης
 • Λόγω διαταραχής στα μάτια, στα αυτιά, στη μύτη, στα δόντια
 • Λόγω ψυχιατρικής διαταραχής

Αυτόνομες Τριδυμικές

 • Cluster επεισοδιακό
 • Cluster χρόνιο
 • Παροξυσμικές ημικρανίες

-SUNCT (με ρινική συμφόρηση και δάκρυα)

-SUNA με αυτόνομα συμπτώματα


Αντιμετώπιση κεφαλαλγίας στο Ιατρείο
RF Ablation στο Ιπινιακό Νεύρο

Θεραπεία

Γενικά Μέτρα

 • Εντοπισμός και περιορισμός παραγόντων πυροδότησης της κεφαλαλγίας (π.χ. αλκοόλ, έντονες οσμές, κ.α.)
 • Αποφυγή έντονων διακυμάνσεων επιπέδων γλυκόζης. Προσπάθεια για γεύματα σε τακτικά καθορισμένα διαστήματα
 • Πρόγραμμα ύπνου
 • Φυσική άσκηση

Χρόνια Αγωγή Συντήρησης

 • Πετασίτης (ιδιαίτερη προσοχή στα διάφορα σκευάσματα που κυκλοφορούν)
 • Μαγνήσιο
 • Προπρανολόλη (b-blocher). Είναι φάρμακο ελέγχου του καρδιακού ρυθμού και της υπέρτασης και είναι 1ης εκλογής στην πρόληψη των ημικρανιών
 • Τοπιραμάτη (1ης εκλογής)
 • Αμιτριπτιλίνη, Neurontin, Lyrica, κ.α.

Θεραπεία Ημικρανίας

 • Φαρμακευτική αγωγή που έχει δύο στόχους. Τη χρόνια λήψη φαρμάκων με σκοπό τον περιορισμό των κρίσεων και τη λήψη φαρμάκων για την αναχαίτηση της κρίσης όταν έρθει. Προσοχή στην υπερφαρμακεία! Ασθενής που δηλώνει λήψη κλασικών φαρμάκων (π.χ. αντιφλεγμονώδη όπως Voltaren, Algofren, Mesulid, κ.α.) για περισσότερες από 10 ημέρες το μήνα, έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να πάσχει από πονοκέφαλο λόγω υπέρχρησης αναλγητικών. Πρώτα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπο να ελαττώσουμε τα συνήθη αναλγητικά για να βοηθήσουμε τον ασθενή να βγεί από τον φαύλο κύκλο της υπέρχρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τεχνικές όπως το Block του σφηνοϋπερώειου γαγγλίου (sphenopalatine). Το sphenopalatine ganglion block, αποτελεί μέθοδο με πολύ ανώτερο αποτέλεσμα σε ποιότητα και διάρκεια από τα απλά blocks (π.χ. ιπινιακό) και το botox (βελτίωση 50% μόνο για 3 μήνες).

Το block του σφηνοϋπερώειου γαγγλίου είναι επεμβατική θεραπεία διάρκειας 20 λεπτών και την προσφέρουμε σε όλους τους ημικρανικούς ασθενείς. Γίνεται υπό ακτινοσκόπηση στην κλινική και χρησιμοποιούμε παλμική ραδιοσυχνότητα (pulsed RF).

Κρίση ημικρανίας στο σπίτι

 • Λήψη Τριπτάνης με ιδιαίτερη προσοχή σε όσους πάσχουν από σοβαρή καρδιακή νόσο ή έχουν πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση. Η επιλογή της τριπτάνης (συνηθέστερες  σουματριπτάνη, νορατριπτάνη, ριζατριπτάνη, ελετριπτάνη) γίνεται με οδηγίες του κυρίου Γάτου και μπορεί να χρειαστεί να δοκιμαστούν περισσότερες από μία τριπτάνες. Πολλοί ημικρανικοί παρουσιάζουν πολύ διαφορετική ανταπόκριση στα διάφορα σκευάσματα.
 • Λήψη απλών αναλγητικών όπως Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac.

Κρίση ημικρανίας στο Athens Pain Clinic

 • Μάσκα οξυγόνου στα 10lt για 10-15 λεπτά θα βοηθήσει σε περίπτωση cluster (αθροιστικής κεφαλαλγίας).
 • Ιπινιακό block με Ropivacaine ή Lignocaine στο σφηνοϋπερώειο γάγγλιο (πολύ δραστική μέθοδος και για τις πιο ανθεκτικές κρίσεις).