Νευραλγία Τριδύμου

Κλασική Νευραλγία τριδύμου

Παροξυσμικός πόνος διάρκειας λίγων δευτερολέπτων στην κατανομή ενός εκ των τριών κλάδων του τριδύμου
  • 1ος κλάδος: πόνος στον οφθαλμό
  • 2ος κλάδος: στην περιοχή της άνω γνάθου
  • 3ος κλάδος: στην περιοχή της κάτω γνάθου, κροταφογναθική έμπροσθεν του ωτός (auriculotemporal nerve) και κροταφική. Συνηθέστερα σε άτομα μεγαλύτερα των 70 ετών και δεξιάς κατανομής.

Δευτεροπαθής Νευραλγία τριδύμου

Οφείλεται σε όγκους εγκεφάλου ή απομυελινωτική νόσο.

Μεθερπητική Νευραλγία

Δύσκολα διαχειρίσιμη. Υπάρχει ανάγκη μεγάλων δόσεων φαρμάκων.

Θεραπεία

Φαρμακευτική Αγωγή

Καρβαμαζεπίνη (tegretol) είναι 1ης εκλογής και απαιτείται έλεγχος ηπατικής λειτουργίας και ηλεκτρολυτών τις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει το δερματικό εξάνθημα που μπορεί να παρατηρήσει ο ασθενής και απαιτεί μέγιστη προσοχή λόγω κινδύνου σοβαρών επιπλοκών. Σε τυχόν εξάνθημα απαιτείται άμεση ενημέρωση του ειδικού και διακοπή του φαρμάκου. Δεύτερης εκλογής φαρμακευτική αγωγή, με φτωχά όμως αποτελέσματα, αποτελούν η αμιτριπτιλίνη, το βαλπροϊκό, η γκαμπαμπεντίνη (neurontin) και πρεγκαμπαλίνη (lyrica).

Θερμοπηξία με RF στο γάγγλιο του τριδύμου

Είναι η καλύτερη διαθέσιμη θεραπεία και την αξιοποιούμε τόσο στην κλασική νευραλγία, όσο και στην μεθερπητική ή και στην μετά απομυελινωτική νόσο (σκλήρυνση κατά πλάκας). Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και στο 80% των πασχόντων υπάρχει σημαντική ύφεση του πόνου για διάστημα από 2 έως 4 έτη. Η πράξη μπορεί να επαναληφθεί. Δεν χρησιμοποιούμε πια την αλκοόλη, λόγω των πολύ καλύτερων αποτελεσμάτων με RF και την αποφυγή της νευρίτιδας που προκαλούσε η αλκοόλη. Στην περίπτωση του έρπητα ζωστήρα και της σκλήρυνσης κατά πλάκας, τα αποτελέσματα είναι λιγότερο εντυπωσιακά, αλλά η μέθοδος παραμένει η καλύτερη επιλογή.