Υπέρηχος μυοσκελετικού

Ο υπερηχογράφος του μυοσκελετικού συστήματος αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο απεικόνισης αυτού. Παλαιότερα το υπερηχογράφημα του μυοσκελετικού χρησιμοποιούνταν μόνο για τη διερεύνηση μορφωμάτων και κακώσεων των μαλακών μορίων. Τα καινούρια μηχανήματα είναι υψηλής ευκρίνειας και συμβάλλουν στην ακριβή και λεπτομερή απεικόνιση των τένοντων, συνδέσμων, μυών, νεύρων και αρθρώσεων.

Το πλεονέκτημα του υπερηχογραφήματος έναντι άλλων απεικονιστικών μεθόδων (CT, ακτινογραφία, MRI) είναι ότι δεν περιλαμβάνει χρήση ακτινοβολίας ή μαγνητικού πεδίου, δεν χρειάζεται χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας και χρησιμοποιείται και σε ασθενείς με βηματοδότη ή μεταλλικά εμφυτεύματα.

Η εξέταση είναι απλή γρήγορη χωρίς ιδιαίτερο κόστος και παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα. Επιπλέον ο υπέρηχος μας βοηθάει να γίνονται ακριβείς εγχύσεις φαρμακευτικών ουσιών, του PRP και των βλαστοκυττάρων με απόλυτη ακρίβεια στο σημείο της βλάβης. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα που μας προσφέρει είναι ο ακριβής εντοπισμός του νεύρου για να γίνει ο θερμοκαυτηριασμός με τη μέθοδο RF.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως ένας υπέρηχος μυοσκελετικού είναι το εργαλείο στα χέρια ενός γιατρού για τη διάγνωση ενός προβλήματος άμεσα και ακίνδυνα και προσφέρει αξιοπιστία και απόλυτη ακρίβεια των παρεμβατικών πράξεων.